phone
Бидэнтэй холбогдох9999-5965

Гишүүнчлэл

МБЗТЗХолбоонд гишүүнээр элсэхэд бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Шинээр гишүүнээр элсэхийг хүссэн албан тоот /хүсэлт/-д дараахи холбогдох материалуудыг хавсаргана. Үүнд:

  1. Байгууллагын Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, 
  2. Байгууллагын зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрлийн хуулбар, 
  3. Байгууллагын туршлагыг харуулсан танилцуулга /өнгөт зурагт хуудас хавсаргаж болно/ 
  4. ИТА-дын судалгааг маягтийн дагуу бөглөх, 
  5. Холбооны дүрэмтэй танилцаж зөвшөөрсөн байх, 

Гишүүнчлэлд элсэхээр ирүүлсэн хүсэлт материалыг Удирдах зөвлөлийн гишүүдийн хурлаар оруулж танилцуулаад зөвшөөрсөн шийдвэр гарсан үед хариуг гар утас болон цахим хэлбэрээр мэдэгдэнэ.

Гишүүнчлэлийн жилийн татвар: 500,000 төгрөг

Банк: Худалдаа хөгжлийн банк

Дансны дугаар: 452 580 148

Хүлээн авагч байгууллага: Монголын барилгын зураг төсөл зохиогчдын холбоо ТББ

Онлайн бүртгэл

Гишүүнээр элсэх хүсэлтийг онлайнаар хүлээн авч байна.

Бүртгүүлэх