phone
Бидэнтэй холбогдох9999-5965

Цахилгаан, автоматик, мэдээлэл холбоо, дохиолллын инженерүүдийн холбооны

Удирдах зөвлөлийн гишүүд

О.Зоригоо

“Нойкрафт” ХХК захирал

Б.Алтангэрэл

“Эрчим прогресс групп” ХХК захирал МУ-ын зөвлөх инженер

Ц.Золжаргал

“Эрчим төсөл” ХХК инженер

Ж.Жаргалсайхан

“Нью Файр” ХХК захиралд, МУ-ын зөвлөх инженер

А.Бямбасүрэн

“Гексауэдр клауд” ХХК захирал, МУ-ын зөвлөх инженер