phone
Бидэнтэй холбогдох9999-5965

Зорилго

Монгол улсын цахилгаан, автоматик, мэдээлэл холбоо, дохиоллын салбарт дэлхийн шинэ техник, технологи нэвтрүүлэх, сургалт, семинар зохион байгуулах, хүний нөөцийг чадавхижуулах, холбооны гишүүдийн үйл ажиллагааг дэмжих, сурталчилах, эрх ашгийг нь хамгаалах, төр, хувийн хэвшил, төрийн бус байгууллагын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх